OM OS

Marianne Søby

Marianne Søby er ejer af Sundhed & Trivsel. “Min vigtigste opgave er at lede processer, så der sker udvikling imellem mennesker. Det være sig i medarbejdergrupper eller ledergrupper.

Det gør jeg ud fra en psykologisk dynamisk grundviden, som jeg formidler på en let forståelig måde, der giver overblik for den enkelte.

Det er en selvfølge, at alle behandles med respekt og forståelse for deres specielle situation.

Jeg er ærlig, god til at lytte, grundig i analyse og forberedelse, omhyggelig med planlægning og resultatskabende.

Når jeg skriver vi, er det fordi jeg har nogle rigtig dygtige og nære samarbejdspartnere, som jeg ofte trækker på og løser opgaver sammen med.

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Det hele menneske i centrum

Et kendetegn ved os er, at vi sætter det hele menneske i centrum.

Udfordringer i privatlivet spiller ind på overskud i arbejdslivet og omvendt. Derfor er det vigtigt at trives på alle parametre. Det har betydning selv at tage stilling til, hvad der skaber trivsel i ens liv og påtage sig ansvaret for at sikre trivsel.

Vores mål er, at hjælpe mennesker til at skabe indre balance, energi, motivation og sammen skabe innovation.

Sundhed & Trivsel

Vores vision er at bidrage til, at virksomheder indarbejder en viden, der gør at trivsel er en selvfølge, at overbelastning undgås og at eventuel stress håndteres hjælpsomt uanset årsag.

Vores styrke er; at vi er gode til at sætte sundt mentalt helbred i centrum, facilitere en anerkendende kommunikations form, der udvikler dyb tillid og gør forebyggelse muligt.

Typisk vil vi arbejde med en udviklingsproces i både medarbejdergruppen og ledergruppen.

Med disse tiltag er der basis for:

  • At medarbejdere og ledere bliver mere robuste.
  • At ledelsen bliver tydeligere.
  • At arbejdsglæde og kreativitet vokser.
  • At virksomheden bliver stærkere, og øger sit fokus på den opgave, der er virksomhedens indtjeningskilde.

Vores teoretiske ståsted:

Vi arbejder ud fra en psyko-dynamisk forståelsesramme. Ud fra den teori vil mennesker gerne samarbejde og udvikle sig livet igennem. Vores erfaring siger os, at langt de fleste mennesker er i stand til at samarbejde og være med til at skabe positiv udvikling for sig selv og andre.

Med vores psyko-dynamiske baggrundsviden i kombination med vores organisationserfaring, sætter vi fokus på at skabe miljøer, der udvikler mennesker og organisationer

Vi arbejder efter FN’s Verdensmål
(henholdvis: 3: Sundhed og Trivsel samt 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Værktøjskasse

I vores værktøjskasse til personligt velvære og stress reduktion læner vi os op af MBSR-metoden, Mindfulness Baseret Stress Reduktion, som er anvisning ud fra videnskabelig dokumentation.. Vores mindfulness øvelser går primært ud på at øge krops- og åndedrætsbevidsthed, fordi der herved skabes ro i både kroppen og sindet. Ved hjælp af øvelserne kan man få mere overblik over sin aktuelle situation og dermed blive bedre til at organisere og blive mere konstruktiv i sin planlægning.

Viden og bevidsthed
kan flytte bjerge

Vi introducerer dokumenteret viden om stress og stressreduktion, fordi det hjælper med at skabe overblik over, hvad man selv kan gøre. Det kan være viden om, hvordan nervesystemet og hormonproduktion spiller sammen kombineret med den viden, at selv korte ophold i naturen kan reducere mængden af kroppens stresshormoner. Vi viser, at der er meget man selv kan gøre og at det hurtigt kan give gevinst, hvis man selv arbejder aktivt for at holde balance imellem perioder med spidsbelastning og tid til hvile.