OM OS

Marianne Søby

  • Jeg Marianne Søby ejer Sundhed & Trivsel.
  • Jeg guider individer og grupper igennem udviklingsprocesser.
  • Jeg har en konkret psykologisk viden, som jeg formidler enkelt og brugbart.
  • Jeg har mange års erfaring på trivselsområdet og god til at fascilitere positiv udvikling i organisationer.

Min erfaring

  • Jeg har et langt arbejdsliv bag mig. Først uddannet sygeplejerske, dernæst uddannet psykoterapeut og supervisor. Efterfølgende en international uddannelse i ISTDP-psykoterapi.
  • I fire år var jeg ansat i en autoriseret arbejdsmiljøvirksomhed, hvor jeg udelukkende arbejdede med psykisk arbejdsmiljø.
  • I 2018 opstartede jeg Sundhed & Trivsel APS. I 2018-2022 arbejdede jeg primært med projekt Styrk virksomheden- Kvit stress, hvor vi udviklede og afprøvede en helhedsorienteret model til at sikre trivsel i virksomheder.
    Projektet blev meget grundigt evalueret og vi gjorde os mange brugbare erfaringer, som vi nu putter ind i nye opgaver og ny sammenhæng.
  • Sidst har vi hjulpet flere FGU-skoler med at finde deres ben efter, efter en noget turbulent fødsel, med påtvungne virksomhedsoverdragelser og hvad, der fulgte i kølvandet der på.

Hvem er vi og vores tilgang

Elisabeth Spangsbøg

Jeg arbejder primært sammen med psykoterapeut, supervisor og ledercoach Elisabeth Spangsbøg. Elisabeth har blandt andet 13 års erfaring som leder af psykiatrien på Fyn. Derforuden psykoterapeutisk overbygning og en master uddannelse i psykologi.

Vores tilgang:

Elisabeth og jeg er enige om en pragmatisk tilgang til at sikre trivsel, arbejdsglæde og en effektiv forretning. Vi tager udgangspunkt i kunden og jeres særlige behov og ønsker.

Når vi arbejder ud fra vores helhedsorienterede model med afsæt i IGLO modellen, ser vi på den store helhed. Vi analyserer og skaber udviklingsprocesser på alle niveauer i organisationen; individ, gruppe, ledelse og organisation. Derved skabes der en stor synergieffekt, og mulighed for at rykke virksomheden mange kvantespring frem.

Vores store erfaring i dialog og udviklingsprocesser gør, at vi er gode til at følge virksomhedens udvikling og spotte aktuelle udviklingsbehov, altid med jeres mål for øje.

Vi er en meget stabil og fleksibel duo, der i fællesskab kan bære og løse komplekse opgave.

Vores teoretiske ståsted

Vi arbejder med evidens baseret viden og velafprøvede metoder. Vores primære forståelsesramme bygger på tilknytningsteorier i en psyko-dynamisk forståelsesramme. Ud fra den teori vil mennesker gerne samarbejde og udvikle sig livet igennem. Vores erfaring siger os, at langt de fleste mennesker er i stand til at samarbejde og være med til at skabe positiv udvikling for sig selv og andre. Derforuden har vi rødder i systemisk og neuro-affektiv teori.

Med vores teoretiske baggrundsviden i kombination med vores organisationserfaring, sætter vi fokus på at skabe miljøer, der udvikler mennesker og organisationer samt styrker mentalt helbred.

 

Vi arbejder efter FN’s Verdensmål
(henholdvis: 3: Sundhed og Trivsel samt 8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.