TRIVSEL

Kommunikation fra hjertet

Angst, depression og stress er blevet hverdagsbegreber. Det er skammeligt for det er lidelser, der er omkostningsfulde både menneskeligt og økonomisk. Alle tilstandene er udtryk for følelsesmæssige problematikker. I Sundhed og Trivsel skaber vi en retning for kommunikation og samvær, der øger tillid og giver plads til individuelle forskelligheder. Det betyder i praksis, at mennesker bliver mere robuste og, at man forebygger angst, depression og stress.

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Trivselsproces ud fra
IGLO modellen

Med en trivselsproces ud fra Iglo-modellen, kan vi skabe bevidstgørelse om trivsel og kompetenceudvikling i hele virksomheden/hele afdelingen på Èn gang.

Det betyder, at der er flere sideløbende udviklingsprocesser. Både ledere og medarbejdere arbejder på samme sag og der er mulighed for en høj synergieffekt. Vi følger jer hele vejen igennem og hjælper jer med at nå jeres mål.

Opstilling af IGLO modellen

Individniveau

På individniveau er det personlige lederskab afgørende. Igennem refleksion og dialog styrkes egen bevidsthed om, hvad der skaber trivsel og hvordan man gerne vil have at livet former sig. Dermed bliver det muligt at sætte en retning og følge sine egne mål.

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, -både privat og arbejdsmæssigt. Det er vigtigt, at hver enkelt person, leder som medarbejder, selv tager stilling til, hvordan livet bedst afbalanceres.

Som en del af værktøjskassen præsenterer vi nogle øvelser i krops- og åndedrætsbevidsthed, som kan reducere stress symptomer. Naturen bruges aktivt som metode til at finde ro og balance i kroppen.

Gruppeniveau

I mindre grupper drøftes, hvad der sikrer trivsel og hvordan man bedst kan hjælpe hinanden, herved styrkes relationer og der skabes tillid.

I projekt Styrk virksomheden – Kvit stress har vi afslutningsvis taget hele virksomheden med på en vandredag. En dag der i alle otte virksomheder, er blevet benævnt som “prikken over i’et”. Udtalelse fra deltager: “Vi er blevet rystet sammen, stemningen blevet lettere, det hele er gået op i en højere enhed.”

Ledelsesniveau

Ledere tilbydes coaching som en samlet ledergruppe. At ledere selv arbejder med egen trivsel og udvikling som ledergruppe er meget afgørende for at virksomheden får en målbar effekt af den trivselsproces i iværksætter. Implementering af de gode tiltag, som I i fællesskab er kommet frem til, er som alt andet afhængigt af et godt lederskab.

Som leder er det også muligt, at få individuel ledercoaching. Her er der en helt unik chanche, for at se på dig selv på en god og livsbekræftende måde, således at du kan få fokus på både dit eget personlige lederskab og på din ledelsesstil, altefter hvad du selv vægter. Et individuelt ledercoaching forløb er for de fleste overraskende effektivt, i forhold til at udvikle personlige kompetencer til at udføre lederskab.

Organisationsniveau

Et trivselsforløb ud fra IGLO modellen giver jer mulighed for at samle medarbejdere og ledere om nogle fælles tiltag, der vil sikre trivsel men lige såvel tiltag som vil sikre god og konstruktiv udførelse af jeres arbejdsopgaver. Det er en mulighed for på meget demokratisk vis at udvikle en fælles retning, som både medarbejdere og ledere føler fælles ansvar for.

I projekt Styrk virksomheden – Kvit stress var den sidste fællesopgave, at udvikle en trivselspolitik, som skulle sikre implementering af de gode tiltag, der blev søsat i virksomheden.

Hvilke handlinger der kom til at ligge i virksomhedernes trivselspolitik spændte meget vidt. Det kunne være ugentlige møder for at sikre viden om arbejdsbelastning, træning i god kommunikation, trivselsrunder i forbindelse med møder, små arbejdsgrupper hvor der var fokus på trivsel, etablering af en trivselsgruppe som tovholder på trivsel, etablering af ny struktur for teamsamarbejde, nye procedurer for planlægning og varebestilling. Der var mange spændende tiltag. Alle sammen resultater af en buttom up proces, hvor medarbejdere på alle niveauer var aktivt involverede i at skabe konstruktiv udvikling.

Ti skridt til at sikre trivsel på arbejdspladsen

Gør trivsel til et fælles ansvar

Når man giver plads til at tale om trivsel, øges bevidstheden om, hvad der skaber trivsel og dermed, hvad man kan gøre, hver især og i fællesskab, for at sikre trivsel. Den ærlige dialog bygger på tillid.

  Brug en anerkendende tilgang

  Ved at være nysgerrig og interesseret i, hvordan andre oplever tingene og tilkendegive, at alle oplevelser og udsagn er lige værdifulde, -kan I skabe grundlæggende tillid.

   Det hele menneske

   Når vi trives, har vi energi og begejstring i kroppen. Prøv hver især, at bruge nogle tanker på jeres privatliv. Bruger du kræfter på det rigtige, så du får energi og kan mærke livsglæden?

    Vi er ikke maskiner

    Både krop og psyke har brug for pauser. Skab rum til åndehuller, hvor du bevæger dig, laver øvelser, eller spiser og tager en hyggelig snak med kolleger. Skab en kultur, hvor det værdsættes, at man kobler fra.

     Nulstil dig selv i naturen

     Ofte mærker man ikke selv, hvia man kommer op i et højere gear. Du kan bruge små gåture i naturen i roligt tempo til at geare ned. Sæt fokus på at opleve naturen omkring dig og slip tankerne, så godt du kan. Tag en pause i naturen eller inviter en kollega på en Walk & Talk

      Ud med det perfekte og ind med det mennesklige

      Den nære dialog skaber fortolighed og tillid. Du kan spørge din kollega eller ansatte, “hvordan har du det?” og give dig god tid til at lytte uden at afbryde. Du kan også øge tilliden, ved at dele egne erfaringer og fejltagelser.

       Fleksibel arbejdskultur

       Som leder: Hjælp den enkelte med at tilgodese personlige og familiære behov. Hjælp medarbejdere med at have gode arbejdsvaner og klare opgaverne indenfor den aftalte arbejdstid.

        Undgå overbelastning – Involver medarbejdere

        Gør det til en god vane, at reflektere, medarbejdere og ledere om spørgsmål som: Hvordan trives du? Er der noget der tynger? Hvad belaster dig og hvordan kan belastningen afhjælpes? Se på helheden, og find løsninger på problemstillingen.

         Ledelse med stil

         At sikre trivsel i virksomheden kræver god og konsistent ledelse. Ledelsen er den vigtigste rollemodel. Skab derfor gode betingelser for ledelse, således at ledere kan trives og lede ud fra fælles beslutninger. Det kan anbefales, i en periode, at få sparring fra en ledelseskonsulent

          Trivselspolitik

          Med en enkel trivselspolitik kan I kort beskrive, hvad I vil gøre for at sikre trivsel i jeres virksomhed. I kan holde hinanden op på at være bevidste om trivsel samt de forebyggende handlinger I vil understøtte jeres trivselsproces med.

           Opstart af en trivselsproces

           For at få en veltilrettelagt proces, der fokuserer på det væsentlige, er en grundig analyse en forudsætning. Vores analysemodel indeholder et overskueligt spørgeskema, samt to fokusgruppeinterviews. På baggrund af analysen får vi et overblik over, hvad der rører sig i virksomheden og dermed også en viden, om hvilke emner, der er væsentlige at få håndteret i netop jeres virksomhed.

           I vores arbejdsmetode tænker vi meget i forebyggelse. Det opnår vi ved konstant at tænke på at skabe gode relationer, tillid og et godt kommunikationsmiljø. Det bliver lettere at hjælpe og styrke hinanden, og lave en konstruktiv forretningsudvikling. Jo før man kommer i gang jo lettere er det at skabe et kreativt og udviklende miljø fra gulv til loft.

           Samtlige af virksomhederne, der deltog i Styrk virksomheden – Kvit stress projektet sagde på forhånd: ”Vi har tillid. Vi har nærhed, Vi har godt samarbejde.” Men i alle virksomhederne var der efterfølgende en oplevelse af større nærhed og tillid, og en indsigt i, at det gav nye muligheder for udvikling.

           Fælles værdier og forståelse giver bedre bundlinje

           Er der nogle uheldige temaer, der gentager sig på jeres arbejdsplads, eksempelvis en hård tone eller noget der tenderer mobning og chikane, så er det bare om at få handlet på det. Jo før man går i gang, jo lettere er det at få det håndteret.

           Efter vores opfattelse handler det om at få skabt en positiv process, hvor der er  lejlighed til at få talt om fælles værdier og hvad der er acceptabel adfærd i virksomheden, men også hvad der er uacceptabel adfærd. Dernæst efterfulgt af en konsekvent håndtering fra ledelsen.

           Det er nødvendigt at handle på det. Ikke at handle er også at handle, men det kan hurtigt blive en dyr løsning.

           Robusthed og hva’ så?

           Alle vil have robuste medarbejdere, men hvad betyder det egentlig at være robust?

           Er man robust hvis man let bliver hylet ud af den? Hvis man let får et højt angstniveau? Hvis man er tungsindig og depressiv? Hvis man er stresset og ineffektiv? Hvis man bagtaler, har brug for snak i krogene, og hvor man danner alliancer med andre? Hvis man kritiserer og nedgør andre eller måske endda mobber? Hvis man modarbejder ledelsen? Nej, den slags tilstande vidner på ingen måde om robusthed

           Robusthed handler om, at kende sig selv, stå ved sig selv, kunne rumme de følelsestilstande som livet placerer på ens skuldre, kunne dele og samarbejde med andre, altså høj personlig integritet. Med personlig integritet kommer der lettere balance og overskud hos individet, og dermed kan man bedre klare udfordringer.

           En proaktiv virksomhed der arbejder forebyggende og bæredygtigt, har gavn af at  skabe et miljø, der udvikler robusthed, for individer og grupper.

           I Sundhed og Trivsel hjæper vi jer med, at finde den retning, der skaber robusthed både for ansatte og for virksomheden. Det gør vi ved overordnet at sætte fokus på de fire grundlæggende  temaer:

           1. Individets ansvar for egen trivsel og udvikling af det personlige lederskab
           2. Fællesskabsfølelse, samarbejde og god kommunikation
           3. God ledelse
           4. Organisationens værdier, der sætter trivsel og demokratiske processer i spil.

           Trivsel er den direkte vej mod tilfredse medarbejdere og færre sygedage

           I sundhed og Trivsel sætter vi ikke fokus på færre sygedage. Nej, vi vender det hele på hovedet og sætter fokus på trivsel. Vi anbefaler at den demokratiske Buttom Up proces anvendes, og medarbejdere og ledere sammen lægger det fundament der skal øge trivsel i jeres virksomhed, og hermed eliminere stress og unødvendige sygedage.

           Der kan være mange årsager til, at I ønsker at arbejde med trivsel. Måske ser i en uheldig adfærd, som I ikke ved, hvordan I håndterer bedst. Al negativ adfærd bunder dybest set i indre utilfredshed og følelsesmæssige problematikker. Derfor er procesarbejde i virksomheder ofte udsprunget af noget følelsesmæssigt og håndteres bedst ved at have en forståelse for, hvordan følelsesmæssige problematikker håndteres. Der er ingen vej udenom; at få taget hånd om nellens rod.

           Det er her vi kommer ind i billedet. Vi er gode til at håndtere følelsesmæssige konflikter og gøre alt det svære langt mere enkelt.

           Men inden I vælger os, kommer vi gerne til en gratis og uforpligtende snak om det vi kan!