TRIVSEL

Trivsel og medarbejdertilfredshed er en direkte vej til færre sygedage og en effektiv virksomhed

I sundhed og Trivsel sætter vi ikke fokus på færre sygedage. Nej, vi vender det hele på hovedet og sætter fokus på en demokratisk proces, hvor medarbejdere og ledere i fællesskab lægger det fundament, der skal øge trivslen og hermed eliminere stress og unødvendige sygedage.

I sundhed & Trivsel har vi et helhedsorienteret menneske- og virksomhedssyn. Vi ser bag om konflikter og undersøger, hvad der skal til for at skabe tilfredshed.

Når alle inddrages i processen, har alle et incitament til at tage ansvar for resultatet.

Inden I vælger os, holder vi et kaffemøde, hvor I kan se os an og, hvor vi kan vurdere opgavens omfang. Det koster kun en kop kaffe, -med mælk!

 

Opstart med analyse

For at få en veltilrettelagt proces, der fokuserer på det væsentlige, laver vi en grundig analyse. Vores analysemodel indeholder et overskueligt spørgeskema, samt fokusgruppeinterviews. På baggrund af analysen får vi et overblik over jeres virksomhed og den individuelle trivsel. Det giver os viden, om hvilke emner, der er væsentlige at få håndteret.

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Trivselsproces ud fra
IGLO modellen

Med en trivselsproces ud fra Iglo-modellen, kan vi skabe bevidstgørelse om trivsel og kompetenceudvikling i hele virksomheden/hele afdelingen på én gang.

Det betyder, at der er flere sideløbende udviklingsprocesser. Både ledere og medarbejdere arbejder på samme sag og der er mulighed for en høj synergieffekt. Vi følger jer hele vejen og hjælper jer med at nå jeres mål.

Reference:

Ledere på Stansomatic udtaler ved afslutning af Styrk virksomheden-Kvit stress projektet:  
 ”Det er det første kursus jeg har været på, hvor jeg har fået SÅ meget ud af det. Vi er nået langt. Der er sket noget mellem os i ledergruppen. At vi har vendt vrangen ud på os selv har styrket vores indbyrdes tillid og gjort vores trivsel meget bedre. Vi er som gruppe blevet bedre til at afstemme og synkronisere vores indbyrdes kommunikation og vi er blevet mere kompetente til at træffe beslutninger. Det er kommet for at blive og det er uhyrligt vigtigt, at vi nu holder fast og ikke taber det på gulvet.

Søren Bahnsen (Administrerende direktør)

 

Opstilling af IGLO modellen

Individniveau

På individniveau er det personlige lederskab afgørende. Igennem refleksion og dialog styrkes egen bevidsthed om, hvad der skaber trivsel og hvordan man gerne vil have at livet former sig. Dermed bliver det muligt at sætte en retning og følge sine egne mål.

Vi tager udgangspunkt i det hele menneske, -både privat og arbejdsmæssigt. Det er vigtigt, at hver enkelt person, leder som medarbejder, selv tager stilling til, hvordan livet bedst afbalanceres.

Som en del af værktøjskassen præsenterer vi nogle øvelser i krops- og åndedrætsbevidsthed, som kan reducere stress symptomer. Naturen bruges aktivt som metode til at finde ro og balance i kroppen.

Gruppeniveau

I mindre grupper drøftes, hvad der sikrer trivsel og hvordan man bedst kan hjælpe hinanden, herved styrkes relationer og der skabes tillid.

I projekt Styrk virksomheden – Kvit stress har vi afslutningsvis taget hele virksomheden med på en vandredag. En dag der i alle otte virksomheder, er blevet benævnt som “prikken over i’et”. Udtalelse fra deltager: “Vi er blevet rystet sammen, stemningen blevet lettere, det hele er gået op i en højere enhed.”

Ledelsesniveau

Ledere tilbydes coaching som en samlet ledergruppe. At ledere selv arbejder med egen trivsel og udvikling som ledergruppe er meget afgørende for at virksomheden får en målbar effekt af den trivselsproces i iværksætter. Implementering af de gode tiltag, som I i fællesskab er kommet frem til, er som alt andet afhængigt af et godt lederskab.

Som leder er det også muligt, at få individuel ledercoaching. Her er der en helt unik chanche, for at se på dig selv på en god og livsbekræftende måde, således at du kan få fokus på både dit eget personlige lederskab og på din ledelsesstil, altefter hvad du selv vægter. Et individuelt ledercoaching forløb er for de fleste overraskende effektivt, i forhold til at udvikle personlige kompetencer til at udføre lederskab.

Organisationsniveau

Et trivselsforløb ud fra IGLO modellen giver jer mulighed for at samle medarbejdere og ledere om nogle fælles tiltag, der vil sikre trivsel men lige såvel tiltag som vil sikre god og konstruktiv udførelse af jeres arbejdsopgaver. Det er en mulighed for på meget demokratisk vis at udvikle en fælles retning, som både medarbejdere og ledere føler fælles ansvar for.

I projekt Styrk virksomheden – Kvit stress var den sidste fællesopgave, at udvikle en trivselspolitik, som skulle sikre implementering af de gode tiltag, der blev søsat i virksomheden.

Hvilke handlinger der kom til at ligge i virksomhedernes trivselspolitik spændte meget vidt. Det kunne være ugentlige møder for at sikre viden om arbejdsbelastning, træning i god kommunikation, trivselsrunder i forbindelse med møder, små arbejdsgrupper hvor der var fokus på trivsel, etablering af en trivselsgruppe som tovholder på trivsel, etablering af ny struktur for teamsamarbejde, nye procedurer for planlægning og varebestilling. Der var mange spændende tiltag. Alle sammen resultater af en demokratisk proces, hvor medarbejdere på alle niveauer var aktivt involverede i at skabe konstruktiv udvikling.

Vores bud på 10 skridt, der kan hjælpe jer med sikre trivsel på arbejdspladsen.

1. Gør trivsel til et fælles ansvar

Når man giver plads til at tale om trivsel, øges bevidstheden om, hvad der skaber trivsel og dermed, hvad man kan gøre, hver især og i fællesskab, for at sikre trivsel. Den ærlige dialog bygger på tillid.

  2. Brug en anerkendende tilgang

  Ved at være nysgerrig og interesseret i, hvordan andre oplever tingene og tilkendegive, at alle oplevelser og udsagn er lige værdifulde, -kan I skabe grundlæggende tillid.

   3. Det hele menneske

   Når vi trives, har vi energi og begejstring i kroppen. Prøv hver især, at bruge nogle tanker på jeres privatliv. Bruger du kræfter på det rigtige, så du får energi og kan mærke livsglæden?

    4. Vi er ikke maskiner

    Både krop og psyke har brug for pauser. Skab rum til åndehuller, hvor du bevæger dig, laver øvelser, eller spiser og tager en hyggelig snak med kolleger. Skab en kultur, hvor det værdsættes, at man kobler fra.

     5. Nulstil dig selv i naturen

     Ofte mærker man ikke selv, hvia man kommer op i et højere gear. Du kan bruge små gåture i naturen i roligt tempo til at geare ned. Sæt fokus på at opleve naturen omkring dig og slip tankerne, så godt du kan. Tag en pause i naturen eller inviter en kollega på en Walk & Talk

      6. Ud med det perfekte og ind med det mennesklige

      Den nære dialog skaber fortolighed og tillid. Du kan spørge din kollega eller ansatte, “hvordan har du det?” og give dig god tid til at lytte uden at afbryde. Du kan også øge tilliden, ved at dele egne erfaringer og fejltagelser.

       7. Fleksibel arbejdskultur

       Som leder: Hjælp den enkelte med at tilgodese personlige og familiære behov. Hjælp medarbejdere med at have gode arbejdsvaner og klare opgaverne indenfor den aftalte arbejdstid.

        8. Undgå overbelastning – Involver medarbejdere

        Gør det til en god vane, at reflektere, medarbejdere og ledere om spørgsmål som: Hvordan trives du? Er der noget der tynger? Hvad belaster dig og hvordan kan belastningen afhjælpes? Se på helheden, og find løsninger på problemstillingen.

         9. Reflekteret ledelse

         At sikre trivsel i virksomheden kræver god og konsistent ledelse. Ledelsen er den vigtigste rollemodel. Skab derfor gode betingelser for ledelse, således at ledere kan trives og lede ud fra fælles beslutninger. Det kan anbefales, i en periode, at få sparring fra en ledelseskonsulent

          10. Trivselspolitik

          Med en enkel trivselspolitik kan I kort beskrive, hvad I vil gøre for at sikre trivsel i jeres virksomhed. I kan holde hinanden op på at være bevidste om trivsel samt de forebyggende handlinger I vil understøtte jeres trivselsproces med.

           Mobning og chikane

           Er der tegn på mobning eller chikane eller i det hele taget en uheldig jargon.

           Det er om, at få taget fat på det, -jo før jo bedre. Få lavet fælles værdier og en politik på området.

           Og det vigtigste, -at der er en klar og tydelig ledelsesmæssig opfølgning på arbejdet.

           Vi hjælper jer gerne med processen.

            

           Robusthed og hva’ så?

           Det er blevet moderne, at der i stillingsopslag efterlyses robuste medarbejdere.

           Forestil dig, at der i stedet stod: Vi har en virksomhedskultur, der skaber robuste medarbejdere. Ville det ikke lyde mere tillokkende?

           Mennesker bliver robuste, hvis de kan mærke sig selv. Udtrykke sig klart og tydeligt, så følelser kan bruges konstruktivt i samspil med andre. Robusthed udvikles i samspil med andre.

           Ønsker man sig robuste medarbejdere, handler det om at skabe den fælles kultur, der udvikler robusthed.
           Det er muligt og vi ved, hvordan man gør det. Kontakt os for yderligere information.