REFERENCER

Evaluering af projekt Styrk virksomheden – Kvit stress

Projekt Styrk virksomheden – Kvit stress blev implementeret i otte virksomheder i perioden 2019-2022.

Evalueringen viste, at det er muligt at øge individers trivsel; øge bevidstheden om eget ansvar, som enkeltperson og som gruppe for at sikre trivsel.
I virksomhederne opstod der større forståelse for menneskelige forskelligheder, og det blev lettere at finde løsninger i fællesskab.

I mange af virksomhederne medførte projektet helt konkrete organisatoriske tilpasninger. Tiltag som nedsatte arbejdspres og som yderligere gav en forretningsmæssig gevinst.    

Medarbejdere udtrykte over en bred kam, at de følte sig værdsatte som arbejdstagere, i kraft af virksomheden prioriterede at afsætte tid og ressourcer for at øge trivslen.

Virksomhedsledere udtrykte, at det at sætte specifikt fokus på deres interne kommunikation, samarbejde i ledergruppen og ledernes egen trivsel er vejen frem og at det vil få stor betydning for den videre forretningsudvikling og indtjening.

Støttet af

Velliv Foreningen har Støttet projekt
“Styrk Virksomheden – Kvit Stress”
med 1,7 millioner kroner.

Kundeudtalelser

Andre udsagn fra
Styrk virksomheden – Kvit stress

Referencer

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.