Ingen stress,
øget indtjening!

Min erfaring er, at der er rigtig gode muligheder for at styrke virksomhedens forretningsmæssige udvikling samtidig med, at der arbejdes med at skabe et miljø, der styrker mental sundhed og gør mennesker og organisationer mere robuste!

Sammen med en håndplukket kollegagruppe kombinerer jeg det bedste af egne erfaringer som individuel psykoterapeut og konsulent i psykisk arbejdsmiljø til en trivselsproces, der styrker alle led i organisationen.

Jeg har udviklet en kombineret metode, hvor vi både arbejder med medarbejder trivsel og ledelsesudvikling. Den metode har vi afprøvet og evalueret i et forebyggelsesprojekt, Styrk virksomheden – kvit stress, støttet af Velliv Foreningen i 2019-2022. Metoden har vist sig at give rigtig gode resultater.


Hvordan hjælper vi jer?

Alle vores trivselsprocesser er tilpasset den enkelte virksomhed og bygger på en analyse af virksomhedens behov og ønskede mål.

Når I arbejder sammen med Sundhed & Trivsel, kan I regne med vores fulde nærvær, høj faglighed, overblik over udviklingsprocesser, fortrolighed og ærlig rådgivning.
Vi arbejder for jer, jeres arbejdsglæde, livsudfoldelse og jeres succes menneskeligt såvel som økonomisk.                                                                     

Sammen med os skaber I den attraktive arbejdsplads og det gode ry!

 

Marianne Søby

Danskere bøvler med stress

I Danmark er der 35.000 daglige sygemeldinger,
et stort antal følgesygdomme og dødsfald som følge af stress. I vores arbejde har vi fokus på at undgå vedvarende overbelastning af psyken, og dermed undgå stress og følgesygdomme. Projektet bygger på en holistisk idé; forholder sig til det hele menneske, både privat og arbejdsmæssigt.

Tal fra stress-foreningen:

 • 250.000 – 300.000 danskere lider af alvorlig stress
 • Ubehandlet stress forårsager over halvdelen af alle depressioner og angstlidelser
 • 500.000 danskere føler sig udbrændte på jobbet pga. stress
 • 1400 danskere dør hvert år af psykisk arbejdsbelastning bl.a. forårsaget af stress

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Hos os kan I få hjælp til…

At gennemføre en struktureret trivselsproces. Formålene kan være:

 • Øge dialogen, samarbejdet og forståelsen imellem mennesker.
 • Afklare og håndtere overbelastning på det niveau, der er relevant.
 • Udvikle personligt lederskab, der sikrer trivsel.
 • Forebygge at ledere/medarbejdere drukner i arbejdsopgaver og går ned med stress.
 • Blive bedre til at spotte symptomer og få dem håndteret i tide.
 • Få medarbejdere og ledere igennem en forandringsproces med trivslen i behold.
 • Løse konflikter, træne i konstruktive konflikter.
 • Håndtere og lave en plan for undgåelse af mobning og chikane.
 • Håndtere følelsesmæssige belastninger, hvor der arbejdes med mennesker.
 • Skabe et tydeligere og mere konsistent lederskab. Udvikle ledergrupper.

Styrk virksomheden –
Kvit stress

Af større projekter kan jeg nævne, at jeg i samarbejde med kollegaer og med støtte fra Velliv Foreningen har implementeret netop den kombinerede arbejdsmetode i otte virksomheder i perioden 2019-2022.

Læs mere om projektet her

Udtalelse fra CEO Jeppe Hebsgaard, Zebicon.

”Deltagelse i “Styrk Virkomheden – Kvit Stress” har givet os alle et personligt skub samtidig med at
vi, ledere og medarbejdere, har udviklet os i fællesskab. Vi er blevet bedre til at kommunikere
åbent og ærligt og forstå hinandens forskelligheder”.

”En stærk form for teambuilding for hele organisationen. Træning og øvelser til tæt samarbejde i de små teams. Værktøjer, indsigt og mulighed for at arbejde med sin egen robusthed”.

For opbygning af trivselsprocesser, se her.

I

Artikler & nyheder

Vores mission er
Et bedre arbejdsmiljø i Danmark

Vi håber, at vi sammen med jer kan være med til at sikre, at færre danskere kommer til at mærke stress, depression og angst på egen krop og at I samtidig kan mærke, at jeres indsats for alles trivsel, giver positiv forretningsudvikling, mere energi til jeres kerneopgave og øget indtjening.