Udvalgte ydelser

Workshops i personligt lederskab

For at sikre trivsel og undgå stress og andre psykiske lidelser er det nødvendigt at tage et personligt ansvar for sit liv og sin egen trivsel, -altså et personligt lederskab. Det er en kompleks størrelse, som kræver selvindsigt og fokus på egne behov, værdier og målsætninger. Man skal vide, hvad man sigter efter, for at få livet til at forme sig, som man ønsker det.

På workshoppen introduceres veldokumenteret viden og inspiration til, hvordan man kan forstå og håndtere personligt pres samt redskaber til at mærke og håndtere indre uro og tankemylder.

Workshoppen afholdes af 2-3 timers varighed.

Workshoppen kan udvides til længerevarende udviklingsforløb for arbejdsteams.

 

 

 

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Nyhed: Vandring og personligt lederskab

Tænker din arbejdsplads eller din ledergruppe i forebyggelse? Så kan vi forelå en vandre-kursusdag med det personlige lederskab i centrum.
I får masser af input til at sikre egen og fælles trivsel.  I forbindelse med vandring er det muligt at kombinere med indendørs kursusvirksomhed. Kurset kan afholdes i forskellige prisklasser. Kontakt os for mere information.


 

 

 

Ledelsescoaching individuelt – Vil du vokse som leder?

Trivsel i en afdeling eller i hele virksomheden hænger uløseligt sammen med god ledelse. Som leder skal du selv trives, have overblik og kunne kommunikere åbent og nærværende med dine ansatte.

Som leder er du ofte under et stort krydspres. Jo bedre du kender og accepterer dig selv og dine egne reaktioner jo mere autentisk og nærværende kan du være som leder.

Er du klar til at arbejde med din egen ledelsesstil og få styrket dit eget selvværd som leder? Vi tilbyder en ledelsescoaching, der giver der mulighed for at tage store kvantespring i dit ledelsesarbejde.

Reference: Susanne Sønnichsen, HR chef FGU Sønderjylland: Vi har brugt konsulenterne (Marianne Søby og Elisabeth Spangsbøg) i Sundhed & Trivsel, til trivselsprocesser på forskellige skoler, -blandt andet ledercoaching. Konsulenterne er meget fleksible og lydhøre overfor de forskelligartede behov, der opstår i processen og formår samtidig at holde fokus på både trivsel og ledelse. Igennem ledercoaching er der skabt personlige udviklingsprocesser og undgåelse af sygemeldinger.

 

 

 

Ledelsescoaching i ledergruppen

-Skab en effektiv ledergruppe

Ledernes trivsel og samarbejde har uvurderlig betydning i arbejdet med at sikre trivsel og en effektiv forretning. Der er masser af sund fornuft i, at sætte tid og ressourcer af til at udvikle et godt miljø, der sikret et stabilt teamwork hos ledergruppen.

Noget af det vigtigste i ledergrupper, er at skabe indbyrdes tillid, men også at vide, hvilke fælles værdier man arbejder ud fra. Finde de værdier, der skaber samspil og ikke modspil og indbyrdes konkurrence.

Samarbejde er en tillidssag. Tillid kommer ikke af sig selv, det kommer igennem et indgående kendskab til hinanden og en gensidig vilje til åben og anerkendende dialog.

Mon ikke alle ledergrupper har et potentiale til at øge deres effektive lederskab? Vi hjælper jer med at finde jeres potentiale og jeres udviklingsmuligheder både individuelt og som ledergruppe.

Reference fra Varde Dyrehospital, som deltog i Styrk virksomheden-Kvit stress. Ledende dyrlæge Christian Mogensen; Vi har fået et tættere samarbejde og bedre kommunikation internt i ledelsen, det styrker os som ledelse. Der er altid noget i samarbejde, der kan være lidt svært at få åbnet op for. godt at have en ekstern til hjælp.

 

Workshop for medarbejder- og ledergrupper:
Effektiv kommunikation, med hånden på hjertet.

Vil du være en god leder eller en god kollega, så er det en stor hjælp, hvis du kan kommunikere effektivt og autentisk. Det handler om at blive tydelig i sin kommunikation. -For eksempel, at man har mod til at sige til og fra og se folk i øjnene i stedet for, at bøje af. Nogle mennesker er gode til det, andre er mindre gode til det, men alle kan lære det, -og det er her denne workshop kommer ind i billedet!

I kan give jeres virksomhed et boost til at sikre trivsel, godt samarbejde og effektivt arbejde med jeres kerneopgave ved at styrke den nære kommunikation.

Workshoppen giver indsigt i den bagvedliggende psykologi, der forhindrer os i at kommunikere åbent og tydeligt. Teorien motiverer til, at man udfordrer sig selv til at blive dygtigere til den nære kommunikation. Holdningen bag det hele er, at vi alle har vores sårbarheder, og at det er en bedre strategi, at hjælpe hinanden end at modarbejde hinanden.

Når vi planlægger workshops tager vi udganspunkt i jeres aktuelle ståsted og tilrettelægger ud fra jeres behov.

Den bagved liggende psykologi er psyko-dynamisk og neuro-affektiv viden.

 

Supervision, -for enkeltpersoner eller for grupper.

Arbejder man med udsatte eller sårbare borgere eller i andre krævende relationer, er det uundgåeligt, at man fyldes af følelser og negativ energi fra andre mennesker.

I supervision har vi i vores systematiske metode fokus på at bearbejde følelser og reaktioner knyttet til arbejdslivet og aktuelle borgersituationer. Herved kan man undgå følelsesmæssig overbelastning og undgå at negative og ubevidste følelser spreder sig i afdelingen med udslag i dårligt samarbejde og forråelse.

Vi har stor erfaring i at arbejde med både individuel og gruppe supervision. Et vigtigt parameter i supervisionen er foruden at aflaste personalet følelsesmæssigt også at bevare det faglig overblik og engagement med borgeren i centrum.

I gruppesupervision vil der være taletid til alle i gruppen. Vi arbejder ud fra velafprøvede metoder og evidensbaseret viden og referer til systemisk, psyko-dynamisk og neuro-affektiv psykologi.

 

Firmavandring, –

Vandredag ved Vestkysten

Workshop i det fri. Vandre-/kursusdag, hvor samvær og en hyggelig dag er i centrum. I får et hav og en skov af sanseindtryk, og vi vandrer over den unikke atlantiske klithede. På toppen af det får i lejlighed til at skærpe sanserne med forskellige mindfulness metoder, hvilket giver en dyb ro i både krop og sjæl.

Det er muligt at kombinere vandredagen med et indendørs program og sætte spot på et trivselsemne, der optager jer og som i gerne vil udvikle mere på.

Vi har et stort lokalkendskab fra Skallingen til Nymindegab, men kan også arrangere ture på andre lokationer.

Direktør fra Byggeriets Kvalitetskontrol, Morten Nørgaard kommenterer: ”Det har været en rigtig spændende naturvandring i meget forskellige biotoper. Marianne er en inspirerende og god fortæller og havde tilrettelagt nogle spændende aktiviteter, der bevirkede, at vi kom til at lære både os selv og hinanden endnu bedre at kende.”