Personligt lederskab og ledelse

Workshops i personligt lederskab

For at sikre trivsel og undgå stress og andre psykiske lidelser er det nødvendigt at tage et personligt ansvar for sit liv og sin egen trivsel, altså et personligt lederskab. Det er en kompleks størrelse, som kræver selvindsigt og fokus på egne behov, værdier og målsætninger. Man skal vide, hvad man sigter efter, for at få livet til at forme sig som man ønsker det.

Workshops kan afholdes af 2-3 timers varighed

 

 

 

Nyhed: Vandring og personligt lederskab

Tænker din arbejdsplads eller din ledergruppe i forebyggelse? Så kan vi forelå en vandre-kursusdag med det personlige lederskab i centrum. I får masser af input til at sikre egen og fælles trivsel.  I forbindelse med vandring er det muligt at kombinere med indendørs kursusvirksomhed. Kurset kan afholdes i forskellige prisklasser. Kontakt os for mere information.

 

 

Brug for vejledning?

Book Marianne Søby, proces konsulent indenfor trivsel.

Få en gennemgående analyse af jeres virksomhed og personale med henblik på tiltag til forbedring af virksomheden som enhed.

Hov – kunne du som leder selv lære noget?

Ledelsescoaching individuelt

Trivsel i en afdeling eller i hele virksomheden hænger uløseligt sammen med god ledelse. For at kunne blive og vedblive at være en god leder er én af forudsætningerne, at man selv trives, har overblik og man udstråler overskud.

Man skal kunne have selvindsigt og turde se indad. Være ærlig og turde se ens egne dårlige sider såvel som gode sider an. Indrømmet, det er ikke altid let. Men det er også den evne, du skal bruge sammen med dine ansatte, hvis du for eksempel skal have en dialog om en uheldig adfærd.

Vi tilbyder ledelsescoaching individuelt, hvilket giver dig en helt unik chance til på en enkel og livsbekræftende måde, at rykke dig selv flere kvantespring i dit ledelsesarbejde.

Vær bevidst om det,
som skaber værdi for medarbejderne

Ledelsescoaching i ledergruppen

Det er vigtigt at være bevidst om sin ledelsesrolle og udførelse af ledelse. Lederen har uvurderlig betydning i arbejdet med at sikre trivsel. Der er masser af sund fornuft i, at sætte tid og ressourcer af til at udvikle et godt miljø for den enkelte leders trivsel og til gavn for samarbejdet i ledergruppen.

Hvis ikke ledergruppen er synkroniseret, vil uensartede meldinger let kunne skabe forvirring, misundelse og dårligt klima blandt de ansatte.

Alle har behov for at føle sig hørt, set og anerkendt – også jeres medarbejdere. Det kunne for eksempel være nyttigt at reflektere over følgende: Hvad det er ved din/jeres ledelse der skaber tillid, stabilitet og sikkerhed hos medarbejderne? Det kunne også være vigtigt at vide, hvad der giver medarbejderne en oplevelse af anerkendelse eller at blive behandlet retfærdigt i forhold til de andre kolleger. Det er alle parametre, som arbejdsmiljøforskning har vist er vigtige forudsætninger for trivsel på arbejdspladser.

I ledercoaching er der mange indfaldsvinkler. Vigtigt er det at skabe tillid, så ledergruppen er et sted, hvor man kan hente ressourcer, hvor man uden bekymring kan vise sine svagheder og hvor man kan hente opbakning. Det er en tillidssag. Tillid kommer ikke af sig selv, det kommer med kendskab og god anerkendende kommunikation.

Mon ikke alle ledergrupper har et potentiale til at øge deres effektive lederskab? Når I arbejder sammen med os, gør vi os umage, med at hjælpe jer med at finde jeres potentiale og jeres udviklingsmuligheder både individuelt og som ledergruppe.

Åben og autentisk kommunikation

For at være en god leder eller en god kollega skal man kunne kommunikere åbent og autentisk. For eksempel, at man har mod til at sige til og fra, se folk i øjnene i stedet for, at bøje af grundet konfliktskyhed. Nogle mennesker er gode til det, andre er mindre gode til det, men alle kan lære det, og det er her denne workshop kommer ind i billedet!

I kan give jeres virksomhed et boost til at sikre trivsel og effektiv arbejde med jeres kerneopgave ved at arbejde målrettet med at bedre jeres evne til kommunikation.

Vi hjælper jer gerne. Vi gør os umage for at finde netop jeres ståsted og skabe udvikling derfra.

 

Firmavandring

Vandredag ved Vestkysten

Workshop i det fri. En tur, hvor I oplever hinanden fra nye vinkler. I får et hav og en skov af sanseindtryk, og vi vandrer over den unikke atlantiske klithede. På toppen af det får i lejlighed til at skærpe sanserne med forskellige mindfulness metoder, hvilket giver en dyb ro i både krop og sjæl.

Det er muligt at kombinere vandredagen med et indendørs program og sætte spot på et trivselsemne, der optager jer og som i gerne vil udvikle mere på.

Vi er særlig kendte i det vestjyske, men kan arrangere ture på andre lokationer også.

Supervision

Arbejder man med følelsesmæssigt belastende
arbejde anbefaler vi, at man som en naturlig del
af arbejdet afholder supervision. Det gør man
for at undgå at negative påvirkninger af personalet,
spreder sig i afdelingen i form af dårlig trivsel, negativt
samarbejde og forråelse. Vi har stor erfaring med en
psykodynamisk/systemisk model, som med en enkelt
struktur, giver overblik og overskud samt mere
nærhed og bedre samarbejde.